Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
Στατιστική
Διάφορα
Μετατροπές
 

Εμβαδό Τραπεζίου

Βάση Μικρή (a)
Βάση Μεγάλη (b)
Ύψος (h)
Εμβαδόν
 
 

Τραπέζιο

 

 

     
Εύρεση οδών, πλοήγηση, χάρτες www.stigmap.gr